Eventer

Et overordnet mål med dette coworking konseptet er å samle, dele og utvikle ressurser. dhub skal tilby innhold og tema på arrangementer som går i tråd med konseptets kjerne; innovasjon og felleskap.

Våre arrangementer skal være varierte; noen arrangementer er åpen for alle, og noen er kun åpen for medlemmer.